Projekt

HR 5919 1419716HR 5919 1419716
HR 5919 1419716

Ventilation i Norra länken


När Norra länken började byggas var det för att minska trafiken och få en bättre miljö i Stockholms innerstad.

I samarbete med Bravida Sverige AB genomförde vi montage av 180 stycken impulsfläktar för tunnelventilation. InduMate förfogar över de specialredskap och verktyg som krävs för just denna typ av montage vilket gjorde det kostnadseffektivt för kunden och arbetet kunde utfördas till ett fast pris.
Forum Hammarby bild 2Forum Hammarby bild 2
Forum Hammarby bild 2

Demontage av värmekondensor


I samarbete med Siemens genomförde vi under 2016 ett projekt i hos Fortum i Hammarby.
 
I det här projektet ingick bland annat att demontera värmekondensorn som hade en vikt på 40 ton. Den ersatte vi med en ny på 35 ton. Vi drog även nytt kylvatten från pumpar och gjorde en ombyggnation av hydrauliksystemet. En ventil på 3 ton byttes och i samband med det tog vi förstås också hand om rörarbetet.