Demontage av värmekondensor

I samarbete med Siemens genomförde vi under 2016 ett projekt i hos Fortum i Hammarby.

Hammarbyverket spelar en viktig roll i Stockholmsregionens fjärrvärmesystem. Där finns en av världens största värmepumpsanläggningar som hämtar sin värme ur renat avloppsvatten. Ett system som är både ekonomiskt och miljöanpassat. Anläggningen består av sju värmepumpar och två bioeldade pannor (samt två elpannor som används vintertid). 

I det här projektet ingick bland annat att demontera värmekondensorn som hade en vikt på 40 ton. Den ersatte vi med en ny på 35 ton. Vi drog även nytt kylvatten från pumpar och gjorde en ombyggnation av hydrauliksystemet. En ventil på 3 ton byttes och i samband med det tog vi förstås också hand om rörarbetet. 
Fortum Hammarby bild 1Fortum Hammarby bild 1
Fortum Hammarby bild 1
Fortum Hammarby bild 31Fortum Hammarby bild 31
Fortum Hammarby bild 3