Ventilation i Norra länken

När Norra länken började byggas var det för att minska trafiken och få en bättre miljö i Stockholms innerstad.

En tunnel innebär att det är en hel del måste fungera, både säkerhetsmässigt och att den måste ha bra ventilation. Tunnlarna består av två tunnelrör med tre körfält vardera. Tunnelrörens totala längd är 11 kilometer, varav 9 kilometer är bergtunnlar och 2 kilometer är betongtunnlar.
 
I samarbete med Bravida Sverige AB genomförde vi montage av 180 stycken impulsfläktar för tunnelventilation. InduMate förfogar över de specialredskap och verktyg som krävs för just denna typ av montage vilket gjorde det kostnadseffektivt för kunden och arbetet kunde utfördas till ett fast pris.
 
Arbetet genomfördes under 2016.
HR5919 120793HR5919 120793
HR5919 120793